VLASINA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

VLASINA 1

Vizuelni identitet
Kako Vlasina do sada nije prepoznata kao posebno atraktivna turistička destinacija, naš zadatak je bio da podignemo svest o Vlasini i da je prikažemo kao relevantnu destinaciju za eko-turizam, kao i da informišemo javnost o jedinstvenom bogatom eko sistemu ove planine.
Ambicija samog brenda je bila da postane primamljivo mesto za odmor od grada, za opuštajuće i rekreativne aktivnosti tokom cele godine.
Slogan i vizuelni izraz su kreirani u formi pozivnice koja na autentičan i apstraktan način prenosi prirodu u potpunosti, i poziva da se istraži ova jedinstvena prirodna oaza.
Kreativna ideja jeste da elementi komuniciraju bliskost i dostupnost ovakve oaze.
U vizuelnom smislu simboli su kreirani kroz fluidnu, vazdušastu i razigranu kolornu shemu.
Fleksibilnost i mogućnost daljeg ekploatisanja formi i boja kroz različite forme brendinga, su uzeti u obzir.

Kreativna ideja i art direkcija: Ivana Savić
Branding Direktor: Ljiljana Radosavljević

VLASINA 2 VLASINA 3 VLASINA 4 VLASINA 5 VLASINA 6