TELEKOM SRBIJA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Poslovne i Bele strane Telekom Srbija. Poseti 11811.rs da budeš primećen! Da ne bismo na uobičajen i već pomalo prevaziđen način predstavljali moć oglašavanja, a da bismo istovremeno uspeli da podstaknemo sve preduzetnike za čije je poslovanje neophodna prepoznatljivost i dobra komunikacija sa klijentima, predstavili smo jednu realnu situaciju u poslovnom ciklusu malog tradicionalnog preduzeća – pasivnost i stidljivost koja je dovela do “nevidljivosti”! Na simpatičan i pomalo komičan način predstavljen je preduzetnik koji je, uprkos velikim ciljevima, ostao mali. Ujedno, ponudili smo mu način da skrene pažnju na sebe. Da se izdvoji iz mase. Da bude primećen. A to je već pola puta do uspeha.