Tanja Bošković: Pismo mlađoj sebi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Umela sam zaista da svašta kažem sebi, pa i u mladosti, ali to do mozga, nažalost, nije baš dopiralo. Imam kćerku i njoj govorim upravo ono što sam i sebi govorila, i ono što bih opet i ovde sebi navela kao životnu poruku. To je „Budi strpljiva“. Strpljenje je najteža stvar sa kojom čovek treba da se izbori. Strpljenje je jedna od najtežih prepreka i za čije savladavanje je potreban veliki napor. Potrebna je i velika pamet da je to čudo.

Govorila sam sebi u mladosti „Budi strpljiva, budi strpljiva“, a, istovremeno, pucali su mi zubi od suštinskog nestrpljenja. Ali ne možete da sagledate to na pravi način u mladosti. Jer mladost je puna zamki i prepreka. U mladosti vas „baca“ ludačka snaga koju posedujete. Baca vas, i to na samog sebe. I to je toliko prisutno kod mladih žena. Sami su sebi najveći poligon za kaštigovanje, za neku vrstu samokažnjavanja i niko ne može da vas uništi kao što možete da uništite samog sebe.

Mnogo je to češće kod mladih žena nego kod muškaraca. Jer muškarci umeju i uglavnom se zaštite od samog sebe. Ženama to ne uspeva. Žene istrajno nasrću na same sebe, i to iz teškog naoružanja. To je prirodna razlika između muškaraca i žena. Videla sam to i na sebi, svojim roditeljima i svojoj deci. To je jedna od tekovina iz ovog malog jedinog mozga koji imamo.

Sebi mladoj, a i svim mladima bih preporučila da se ne preskaču prepreke. Jer mislim da je svaka prepreka od boga. Zato smatram da je velika sreća doživljavati velike prepreke u ranim godinama. Što su one veće, veća nam je i snaga i pamet i kreativnost da bismo ih savladali. Takođe ne treba da vas uznemire osporavanja. Jer osporavanja su dobrodošla u životu.

Kada mnogo duvaju u vaša jedra, verovatnoća je i da sve može da se polomi. Bila sam očajna kada mi se u jednom trenutku karijere nije ostvarilo ono što sam mislila da mi pripada. Ali shvatila sam kasnije da mi je to pomoglo da ojačam i budem bolja.

 

 Originalni tekst objavljen je na portalu magazina Nedeljnik.