SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

„McCann Truth Central Beograd” predstavio Studiju o nivou psihofizičkog blagostanja u Srbiji ISTINA O WELLNESS-U
Ekspertski centar „McCann Truth Central Beograd” predstavio je rezultate istraživanja „Istine o wellnessu: Studija o nivou psihofizičkog blagostanja u Srbiji“. Tim povodom organizovana je panel diskusija, na kojoj su učesnici razmenili iskustva i dali svoja mišljenja i komentare na saznanja do kojih je Studija došla.
Na panel diskusiji govorili su dr Nataša Šikanić, psihijatar, prof. dr Dejan Radenković iz Kliničk?g centra Srbije, Mirjana Karanović, glumica, Đorđe Višacki, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije i Marko Šelić Marčelo, književnik i muzičar.
Panelisti su se složili da se u Srbiji konceptu wellnessa pristupa površno i da nedostaje znanje o tome šta sve utiče i na koji način na naš wellness, kao i volja da se ono što znamo i primeni.
„Koncept wellnessa je prilično složen i podrazumeva psiho-bio-socijalni sklad pojedinca. Istraživanje koje je naš ekspertski centar sproveo pokazuje da većina nas ne razume koncept wellnessa i da mu pristupamo parcijalno i površno. Dve stvari su ključne za postizanje wellnessa: znanje šta sve utiče na naš wellness i volja da ono što znamo i primenimo. Istraživanje potvrđuje da trenutno u Srbiji ne postoji ni jedno ni drugo“, kaže Željka Mićić, menadžer za analitiku i razvoj u agenciji „McCann Beograd“ i dodaje da smo kao nacija skloni da uzroke za postizanje većeg nivoa opšteg psihofizičkog blagostanja prvenstveno tražimo u spoljašnjim faktorima. Po mišljenju naših ispitanika neprijatelj broj jedan za postizanje wellnessa je ekonomska situacija, odnosno nedostatak novca. Međutim, kada su pitani da navedu šta sve rade za svoj lični wellness, shvatili smo da wellness zapravo najčešće čine male stvari za koje nije potrebno mnogo novca, ali je potreban trud i čvrsta volja.

SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA 1 SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA 2 SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA 3 SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA 4 SRBIJA NE RAZUME KONCEPT WELLNESSA 5

Više o studiji I ostalim projektima McCann Truth Centrala Beograd, potražite na Facebook stranici https://www.facebook.com/McCannTruthCentralBGD