SAVRŠENO SKOCKANI BOX PAKETI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jedno od elementarnih pravila u advertajzingu je: razmišljati out of the box.
Ali još važnije pravilo advertajzinga je kršenje pravila! To smo i uradili i ovoga puta smo razmišljali inside the box! Jer takva je bila tema: mts BOX. Kao konvergentna usluga, koja u fleksibilan korisnički paket uključuje sve telekomunikacione usluge potrebne jednoj porodici, došli smo do logičnog zaključka da mts BOX obuhvata čitav svet svojih korisnika. Zato je svet korisnika poprimio oblik BOX-a.
Ovo je bio jedan od onih kreativnih procesa kada su sve sve kockice savršeno složile.