OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA FORSKVERUJ SE NA MENE! BY ANA RODIĆ BESPLATAN WI-FI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ana Rodić istražuje savremeno nomadsko stanje, preselivši ga iz fizičke u digitalnu oblast.
Nakon Berlina, Londona, Rima i Venecije nomadski projekat MOVE W I T H (OUT) – prevedeno KRETATI SE (IZ) SA zaustavio se na Železnickoj stanici u Beogradu 30. novembra odakle je nastavio utvrđenom rutom do Galerije Remont.
Da li se osoba koja živi u svom gradu može nazvati nomadom? Ili mora da se iseli ili da čeka da je oni koji se u grad useljavaju osveže i apdejtuju?
OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA FORSKVERUJ SE NA MENE! BY ANA RODIĆ BESPLATAN WI-FI 1OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA FORSKVERUJ SE NA MENE! BY ANA RODIĆ BESPLATAN WI-FI 2 OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA FORSKVERUJ SE NA MENE! BY ANA RODIĆ BESPLATAN WI-FI 3Krenuvši od ovih pitanja, beogradska umetnica Ana Rodić istražuje savremeno nomadsko stanje, preselivši ga iz fizičke u digitalnu oblast. U haljini posebno dizajniranoj za ovu priliku sa ogrlicom sa koje je emitovala besplatan Wi-Fi, Ana je svoje “nomadsko pleme” povela u šetnju, pozivajući slučajne prolaznike (od Železničke stanice, preko Zelenog Venca, do Galerije Remont) da je koriste kao besplatni interent i da se preko njene “otvorene Wi-Fi aure” ukrštaju i povezuju sa “prijateljima” širom cele planete. Istražujući pri tom pojedinačne i društvene oflajn (offline) i onlajn (online) odnose ulogom totemskog Internet stecišta.
MOVE W I T H (OUT) je putujući projekat baziran na izložbi kuratorskog kolektiva SOMETHING HUMAN (NEŠTO LJUDSKO) organizovanoj prvi put 2012. godine. Ovaj projekat sažima radove iz različitih oblasti: kombinovani mediji, fotografija, instalacija, film, performans, tribine i radionice, a sve sa ciljem da se preispita pojam modernog “doma”. Obraćajući se sve nestabilnijem globalnom pejzažu koji se zasniva na višenacionalnom razumevanju životnog prostora, izložba je istražila ambivalentne odnose izmedju eksterijera i enterijera kroz teme kao što su: identitet, granice i migracije, pripadanje i čeznja, i tenzija vezana za navigaciju u različitim sferama.Rezultat istrage je bio okretanje sebi: MOVE W I T H (OUT) izložba koja čini prolazne izvodjačke intervencije gradovima sveta. Kovčeg sa “portable” izložbom nakon dolaska u grad-destinaciju nastavlja unapred utvrđenom rutom od centralnog terminala do lokacija od socio-kulturnog značaja, gde je izložen. Kao odgovor, prvo se prikazuje “živi rad lokalnog umetnika”, potom otvara kratka izložba radova iz kovčega. Nakon zatvaranja izložbe, rad lokalnog umetnika se stavlja u kovčeg i nastavlja put ka narednom odredištu. Ukratko, kao deo jedinstvene lokalno bazirane akcije kovčeg sa izložbom postaje aktivan katalizator lokalne političko-socijalno-umetničke debate. Razmena sadržaja sa druge strane, pored toga što simboliše kros-kulturnu transakciju, prati narativ putovanja/migracije gde se objekti neprekidno uzimaju i ostavljaju.
Umetnici: John Clang, Caroline Christie and Bobby Lloyd, Mauro De Giorgi, Nina Feldman, Valerie Grove, Amanda Gutierrez, Howard Hardiman, Gloria Houng, The Huddle, Jakrawal Nilthamrong, Bill Psarras, Carlo Michele Schirinzi, Ines Von Bonhorst, Jason Wee.

Pratite kretanje kofera:
http://movewithout.wordpress.com
http://something-human.org