#Neželjena ocenjena kao najbolji projakat na PRiznanju u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na dodeli godišnjih nagrada PRiZNANJE 2019, u organizaciji Društva Srbije za odnose sa javnošću, McCann Beograd i Centar za ženska prava iz Podgorice još jednom su nagrađeni, ovog puta prizanjem u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru.