MT:S

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Moj prepaid!
Mt:s ima novu prepaid ponudu posvećenu novoj generaciji – MOJ PREPAID! To je prepaid koji ne nameće količinu razgovora, poruka i Interneta, već se u njemu korisnici pitaju šta žele.
Današnji tinejdžeri i mladi ljudi često se doživljavaju na negativan način: odrasli o njima govore i misle sve i svašta, ali, da li se neko potrudio da posluša tu generaciju, da progovori njihovim jezikom, da razume njihove potrebe? Oni imaju pravo da se bune, da govore kad i koliko žele, da pošalju onoliko poruka koliko hoće, i da koriste Internet onoliko koliko je njima potrebno.
Zato im mt:s pruža te mogućnosti kroz MOJ PREPAID.