MT:S LIKE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obična neobična kampanja.
Pokušajte da se setite koliko reklama za ponudu telefona ste videli do sada? 10? 100? I mi smo već izgubili računicu koliko smo ih osmislili i realizovali. Zato je pravi izazov bio smisliti nešto novo. Zanimljiva ideja da se svet virtuelnih prijatelja sa socijalnih mreža pretvori u svet realnih, fizički prisutnih ljudi, pretočena je u osvežavajuće moderan spot. I ne zaboravite – Imate prijatelje…I bliži su nego što to ponekad mislite!

MT:S LIKE 1