McCann Truth Central

Koristeći istraživanja McCann Truth Centrala otkrivamo i bolje razumemo važne lokalne istine i navike potrošača, čime kontinuirano osnažujemo vezu između njih i brendova.

McCann Truth Central

Istina o godinama

Starenje nije tema koja je rezervisana samo za stare. Starenje je neminovan proces koji „pogađa’’ sve generacije i sve ljude, ma gde živeli i ma kakvim stilom života živeli. Pritisak da se osećamo i izgledamo mlado nikada nije bio veći nego u današnje vreme. No, malo znamo kako ljudi zaista doživljavaju starenje i starost. Da li o tome više brinu dvadesetogodišnjaci ili sedamdesetogodišnjaci? Da li je starenje dobra ili loša stvar, aspirativna ili deprimirajuća, blagoslov ili prokletstvo? Kako ljudi različitih godina i kultura vide proces starenja? Da li se mi u Srbiji razlikujemo u odnosu na svet? I kako sve to utiče na tržište i brendove današnjice? Na ova i mnoga druga pitanja studija „Istina o godinama” daje odgovor.

Za više informacija, kontaktirajte Veru Aćimović, Strategic Planner
vera.acimovic@mccann.co.rs

Executive Summary studije, možete preuzeti ovde.

McCann Truth Central

Istina o mladima

Mladi u Srbiji nisu buntovnici, potrebno ih je pokrenuti, žele da menjaju svet, ali ne znaju kako, žele da putuju, ambiciozni su, tolerantni, a roditelji su im najveći uzori.

Studija „Istina o mladima”, sprovedena 2015. godine, na reprezentativnom uzorku mladih uzrasta 16–29, otkriva istine o njihovim strahovima i pokretačima, vrednostima i interesovanjima, kako oni vide rodne uloge danas, svoju budućnost, ko su im uzori i gde je njihova pozicija u svetu.

Za više informacija, kontaktirajte Veru Aćimović, Strategic Planner
vera.acimovic@mccann.co.rs

Executive Summary studije, možete preuzeti ovde.

McCann Truth Central

Istina o wellness-u

Svetska zdravstvena organizacija je psiho-bio-socijalni sklad pojedinca definsala kao „optimalno zdravlje i opšte blagostanje organizma, u segmentima fizičkog, mentalnog, duhovnog, socijalnog, ekonomskog i finansijskog blagostanja”. Ispitujući stavove prema ovoj temi, McCann Truth Central je u istraživanju pod nazivom „Istina o wellness-u: Studija o nivou psihofizičkog blagostanja u Srbiji” došla je do podataka da većina nas nedovoljno brine o svom fizičkom, duhovnom i mentalnom zdravlju. Studija između ostalog otkriva i kako se uloga lekara u lečenju promenila, kakav uticaj tehnologija ima na naše zdravlje, koliko smo svesni važnosti fizičke aktivnosti, a koliko ljudi u Srbiji smatra da sa hranom ima zdrav odnos. Koja je uloga brendova, institucija i pojedinca u postizanju optimalnog balansa, pronađite u detaljnoj studiji.

Za više informacija, kontaktirajte Veru Aćimović, Strategic Planner
vera.acimovic@mccann.co.rs

Executive Summary studije, možete preuzeti ovde.

McCann Truth Central

Istina o novoj srpskoj mami

Biti majka je divno! Ali biti majka nije lako! Bez obzira da li živite u Srbiji, Velikoj Britaniji, Kini ili Brazilu. To je univerzalna istina, kao i da svaka majka želi sve najbolje za svoje dete. Ali šta se krije iza ovih nekoliko dobro poznatih istina koje važe za sve majke i za čije nam otkrivanje i ne trebaju istraživanja? Šta je to zajedničko svim majkama sveta, a što nije tako očigledno, koja su to razmišljanja, stavovi i navike vezane za majčinstvo formirani pod uticajem specifičnih kulturoloških i socioloških okolnosti pa samim tim i drugačiji od zemlje do zemlje? Zaposleni u ekspertskom centru McCann Truth Central, čiji je glavni cilj i misija da otkriju još neotkrivene istine o pojavama oko nas, želeli su da pronađu odgovore na ova pitanja i bolje razumeju kako razmišljaju savremene mame.

Za više informacija, kontaktirajte Veru Aćimović, Strategic Planner
vera.acimovic@mccann.co.rs

Executive Summary studije, možete preuzeti ovde.