MCCANN TRUTH CENTRAL ISTRAŽIVANJE: ISTINA O WELLNESS-U U SRBIJI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wellness, odnosno opšte blagostanje organizma, fundamentalno je ljudsko pravo. Svi ga jednako zaslužujemo, a opet, ne osećamo ga svi u istoj meri. Svi se manje ili više trudimo da ga postignemo i manje ili više uspevamo u tome.
Šta wellness znači za građane Srbije, kako ga postižu, šta ih sprečava da se osećaju bolje i gde smo mi u odnosu na svet – ovo su samo neka od pitanja na koja smo mi u McCann Truth Central-u pokušali da nađemo odgovore. Jer to i jeste naša misija, da kroz istraživanja otkrijemo još neotkrivene istine o svetu oko nas i razbijemo ustaljene obrasce razmišljanja. Wellness nam se učinio kao tema o kojoj bi se mnogo toga moglo otkriti i saznati i kao koncept sa mnogo zabluda. I nismo pogrešili! U našoj sredini sama reč ‘wellness’ je vrlo često pogrešno interpretirana, a o wellness-u kao konceptu se ne zna mnogo, često mu se pristupa površno i parcijalno, a mi smo želeli da dobijemo celokupnu sliku. Dakle sliku wellness-a sa svim njegovim aspektima: fizičkim, mentalnim, emocionalnim, duhovnim, socijalnim i finansijskim. Svaki od ovih aspekata ima svoje podkomponente i koncept wellness-a je vrlo kompleksan, pa se i istraživanju moralo pristupiti vodeći računa o svemu tome.
Studija u Srbiji izvedena je po uzoru na Truth Central Globalnu studiju o wellness-u iz 2012. koja je rađena na tržištima SAD, Velike Britanije, Japana, Brazila, Perua, Indije, Meksika, Tajlanda, Južnoafričke Republike i Čilea. Iskustvo kolega koji su vodili globalnu studiju pomoglo nam je u kreiranju najboljeg nacrta za Srbiju, a upotreba i lokalizacija istraživačkih instrumenata globalne studije, omogućila je poređenje lokalnih i globalnih rezultata. Istraživanje se sastojalo iz kvantitativne i kvalitativne faze. Kvantitativnu fazu sproveli smo uz pomoć poznate istraživačke agencije na nacionalno reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika. U istraživanju su učestvovali ispitanici stariji od 18 godina, a uzorak je reprezentativan za Srbiju po polu, uzrastu, regionu i tipu naselja.
Kvalitativni deo istraživanja sastojao se iz dva dela – sedam dubinskih intervjua sa ispitanicima različitog socio-ekonomskog statusa, pola i godina koji žive u Beogradu i šest dubinskih intervjua sa ekspertima iz različitih oblasti. Ovaj deo istraživanja bio je naročito interesantan. Deo razgovora sa ‘običnim’ ispitanicima sadržao je mali zadatak koji su morali da urade pre intervjua: da fotografišu svog ‘heroja wellness-a’ i svog najvećeg ‘neprijatelja wellness-a’ i da vode dnevnik wellness aktivnosti koje su uradili tokom dana, a koje su doprinele da se osećaju dobro. Pored korisnih informacija koje smo mi dobili na ovaj način, shvatili smo da je sam zadatak bio veoma koristan i za same ispitanike – postali su svesni nekih stvari o sebi i svom wellness-u, a istraživanje je pokazalo da je osvešćivanje jedan od prvih koraka u poboljšanju ličnog osećaja blagostanja.
Intervjue sa ekspertima uradili smo na kraju, kada smo prikupili i obradili sve podatke iz prethodne dve faze i došli do prvih zaključaka. Eksperti iz oblasti psihijatrije, zdrave ishrane, joge, finansija, telekomunikacija i marketinga dali su svoje viđenje kako na samu temu tako i na rezultate koje smo dobili, svako u svojoj oblasti ekspertize. Sve ove faze su bile dragocen i obiman izvor informacija, a ako se na to dodaju i globalni rezultati sa kojima smo poredili naše lokalne podatke, možemo reći da smo ostvarili početni cilj i dobili dosta jasniju sliku wellness-a u Srbiji. Celovitiju i sveobuhvatniju, u nekim delovima kontroverznu, u nekim iznenađujuću, a u nekim poražavajuću. Zanimljivu u svakom slučaju!
A konkretni rezultati? Evo, kao mali ‘teaser’, samo nekoliko istina koje smo otkrili: Izgleda da ipak nismo toliko nesrećni; Mi smo nacija koja ne vežba; Srbija se ne plaši gojaznosti koja je u porastu; Porodica je najvažniji oslonac za vođenje zdravog života; U Srbiji više verujemo instinktima nego tehnologiji; Brendovi mogu i treba da doprinesu wellness-u svojih potrošača…
A za više od ovoga, ukoliko vas zanima, pišite na e-mail: zeljka.micic@mccann.co.rs

MCCANN TRUTH CENTRAL ISTRAŽIVANJE: ISTINA O WELLNESS-U U SRBIJI 1 MCCANN TRUTH CENTRAL ISTRAŽIVANJE: ISTINA O WELLNESS-U U SRBIJI 2 MCCANN TRUTH CENTRAL ISTRAŽIVANJE: ISTINA O WELLNESS-U U SRBIJI 3

Tekst je objavljen na portalu: http://marketingmreza.rs/istina-o-wellnessu-u-srbiji/