McCann Beograd na festivalu marketinga FONklame

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

FONklame ove godine dvanaesti put zaredom okupljaju vodeće stručnjake iz oblasti marketinga koji sa studentima dele iskustva iz prakse, a McCann Beograd je zadužen za prezentaciju studije slučaja, koju će učesnici rešavati sve do 17. marta, kako bi primenili stečena znanja i rešavali konkretan zadatak.