MAGGI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jedan od pionirskih projekata: dizajn pakovanja mono-začina pod brendom Maggi.
Zadatak je bio obezbediti jasnu poziciju (prepoznatljivu i u skladu sa brendom) i konkurentnost na policama regionalnog tržišta.
Uz poštovanje brend standarda, postavkom jasne i održive arhitekture brenda i kreativnim konceptom koji oslikava njegovu suštinu- good food moments, dizajnirali smo pakovanja koja prenose jasnu poruku potrošačima i na upečatljiv način se izdvajaju od konkurencije.

MAGGI 1 MAGGI 2 MAGGI 3 MAGGI 4