I&F MCCANN GRUPA DOBILA PRIZNANJE SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA NAJBOLJI REGIONALNI PROJEKAT

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Srpska asocijacija menadžera (SAM) dodelila je godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za poslovne uspehe ostvarene u 2013. godini.
U kategoriji Najbolji regionalni projekat treću nagradu dobila je „I&F McCann Grupa“ za uspeh u regionalnom poslovanju i zastupljenost na osam tržišta u jugoistočnoj Evropi. Učvršćivanje regionalne organizacije i povezivanje agencija članica pokazuje posvećenost promociji ideje povezivanja i zajedničkog nastupa našeg regiona. Prvu nagradu, za najbolji regionalni projekat dobila je Naftna industrija Srbija (NIS) za projekat benziskih stanica u regionu, dok je dugoplasirana u istoj kategoriji bila kompanija Nektar.
I&F MCCANN GRUPA DOBILA PRIZNANJE SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA NAJBOLJI REGIONALNI PROJEKAT 1O najboljima odlučivali su članovi Srpske asocijacije menadžera, a kriterijumi kojima su se rukovodili prilikom donošenja odluke bili su: vizionarsto, promocija regiona kao investicione destinacije i stvaranje regionalnog brenda. „I&F McCann Grupa“ prepoznata je kao regionalni lider u oblasti tržišnih komunikacija, kao i kompanija koja godinama sarađuje sa internacionalnim, regionalnim i lokalnim kompanijama na tržištu regiona. Odgovornost, znanje, kreativnost, posvećenost i profesionalizam obezbedili su agencijama koje posluju u okviru “I&F McCann Grupe“ regionalno liderstvo u saradnji sa klijentima: The Coca-Cola Company, Carlsberg, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Raiffeisen bank , Danube Foods Group, Omega Pharm što je bilo odlučujuće prilikom dobijanja ovog priznanja.
Između ostalog regionalni uspeh se ogleda i kroz priznanja koja su ove godine dobile agencije članice „I&F McCann Grupe“ na festivalima „BalCannes“ u Rovinju, „Golden Drum“ i „SEMPL“ u Portorožu. Kao predavači, moderatori i panelisti, menadžeri „I&F McCann Grupe“ učestvovali su na brojnim stručnim skupovima, konferencijama i panelima.
Godišnja nagrada Srpske asocijacije menadžera ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja za menadžere, dalju profesionalizaciju menadžerske struke, kao i afirmisanje onih kompanija, menadžera, obrazovnih institucija i novinara koji se zalažu za bolje uslove poslovanja, kao i za bolji život svih građana u celini. Članovi smo Srpske asocijacije menadžera od 2008. godine. Imajući u vidu da je jedan od ciljeva SAM-a i unapređenje regionalne privredne saradnje, činjenica da svojim poslovanjem doprinosimo promociji i razvoju srpske i regionalne privrede imala je presudnu ulogu za dobijanje ovog važnog priznanja.