POZNAT ZA MANJE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Universal Media je agencija za planiranje i zakup medijskog prostora, sa filozofijom da je kreativnost daleko važnija od količine uloženog novca. Sledstveno, naša poruka je komunicirana putem same TV reklame, kao i načinom koji je plasirana u medije. Po prvi put u regionu, ista TV reklama je bila simultano puštena na svim nacionalnim TV stanicama – što je stvorilo utisak da jednostavno niko ne može propustiti poruku!

Tim
Creatives:
Marko Savić, Bojan Babić
Account:
Sara Jović, Aleksandra Paunović
Creative Directors:
Vladimir Ćosić, Jana Savić Rastovac