BIOSKOPSKA PROMOCIJA STRANIH JEZIKA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Da bismo pokazali pravi znaèaj poznavanja stranih jezika, došli smo do inovativnog rešenja. Postavili smo roll wall u holu bioskopa, pozivajuæi ljude na besplatnu kafu pre filma, ali sa jednom zaèkoljicom; poziv je bio napisan na nemaèkom jeziku. Nekolicina koja je razumela poruku, dobila je i svoju besplatnu kafu. Ostalima smo pustili kratku reklamu pre projekcije.

TIM
Creative:
Marko Prokić
Account:
Miloš Stanković
Creative Directors:
Vladimir Ćosić, Jana Savić Rastovac
Creative Coach:
Yaniv Mlinarski

PRESS
lumiere.rs