Zlatno priznanje za print kampanju – neprofitnu – Počistite za svojim psom

Zlatno priznanje za kontinuirano I preimereno korišćenje tržišnih komunikacija – mts

Srebrno priznanje za indistrijski dizajn I ambalazu – neXt premium

Srebrno priznanje za outdoor kampanju – neprofitna – Počistite za svojim psom

Srebrno priznanje za kreativnu upotrebu medija – MTV ADRIA, Podvala

Srebrno priznanje za print kampanju – Carsberg Srbija, Lav twist

Bronzano priznanje za event – MTV ADRIA, Podvala