Srebrna nagrada za kontinuirano i primereno korišćenje tržišnih komunikacija – Fabrika akumulatora Sombor

Zlatna nagrada za TV spot – Mobilna telefonija Srbije , Alter Ego

Zlatna nagrada za radio spot – Mobilna telefonija Srbije , mts 50% popusta

Zlatna nagrada za outdoor (neprofitnu) kampanju – ORCA, Kampanja za prava zivotinja

Zlatna nagrada za osmišljavanje brenda – ROSA

Srebrna nagrada za osmišljavanje brenda – Koncern “Bambi Banat”

Srebrna nagrada za radio spot – Raiffeisen Bank, nagradna igra Bube

Srebrna nagrada za osmišljavanje brenda – Koncern “Bambi Banat”

Srebrna nagradad za industrijski dizajn – Koncern “Bambi Banat”

Bronzana nagrada za TV spot – Fabrika akumulatora Sombor , White Horse

Bronzana nagrada za print kampanju – Fabrika akumulatora Sombor , FAS korporativna kampanja