Grand Prix za Kampanje sa svrhom “Hvala vam doktori”, Nedeljnik