Upotreba digitalnih medija i novih tehnologija u komunikaciji – msu ARt, Muzej savremene umetnosti