Najbolja Inovativna integrisana kampanja – The Red Thread, The Coca-Cola Company

Najbolja Cross media integrisana kampanja – The Red Thread, The Coca-Cola Company

Najbolja TV kampanja – Svet koji još niste upoznali, mts