Top 25 radova – Centar za prevenciju suicida “Niste sami”

Top 25 radova – MTV ADRIA, Podvala

Top 25 radova – Delta Generali osiguranje, Ozloglašena plava koverta