Priznanje u kategoriji COVID 19 – Hvala vam, doktori