WeCann Live – Vera Aćimović: Istine o ljudima u doba korone

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vera Aćimović, naš strateški planer, predstavila je u okviru WeCann Live serije webinara ljudske istine i emocije u doba pandemije, kao i njihove implikacije za brendove.